Deelnemer kunstgids 2009.

De tekst,

 

Als je het ambacht beheerst heb je de vrijheid
om kunstenaar te zijn. Dat is het
uitgangspunt en hoewel deelname aan
deze gids anders doet vermoeden, is het
kunstenaarsschap geen doel op zich.
Het beheersen van het ambacht is dat
wel degelijk. Nu is het beheersen van een
ambacht als keramiek, een reis op zich
en dus wordt er veel gevallen en weer
opgestaan, of in het geval van een keramist,
geëxplodeerd, en weer opgebouwd.
En dan is daar het moment waarop een
beeld je ineens aankijkt, de klei tot leven
is gekomen, dat moment, dat is het
hoogste doel, de reden om door te gaan
met leren, met ondervinden, met vallen,
met opstaan en als alles klopt uiteindelijk
met creëren.